Thời hạn nộp thuế xăng dầu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 3 phút đọc

Ngày 10/3/2015 của Cục Hải quan Quảng Ninh gửi công văn số 504/HQQN-TXNK lên Tổng cục hải quan đề nghị giải đáp thắc mắc về thời hạn nộp thuế xăng dầu nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai. Ngày ngày 24 tháng 03 năm 2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 2484/TCHQ-TXNK trả lời cho vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt toàn bộ nội dung như sau:

Thời hạn nộp thuế xăng dầu
Thời hạn nộp thuế xăng dầu

Nội dung thời hạn nộp thuế xăng dầu

Khoản 8 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm thông quan hoặc giảiphóng hàng hóa: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng...

Trường hợp số tiền thuế tạm nộp hoặc số tiền thuế được bảo lãnh trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền chênh lệch giữa sốthuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính.... ”

Theo quy định trên, phí bảo hiểm và các khoản phải cộng khác không phải là tiền thuế mà là khoản phải cộng trong trị giá tính thuế. Vì vậy, không liên quan đến việc tính chậm nộp.

Công văn 2484/TCHQ-TXNK ngày 24 tháng 03 năm 2015 về thời hạn nộp thuế xăng dầu

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2014

Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo