Lập hóa đơn GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/03/2015 4 phút đọc

Ngày 26/01/2015, Tổng công ty hàng không Việt Nam gửi công văn số 202/TCTHK-TCHT về việc đề lập hóa đơn GTGT và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của VN Airlines. Ngày 24/03/2015 Tổng cục thuế có Công văn số 994/TCT-DNL trả lời về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt vấn đề ủy quyền lập hóa đơn như sau:

Lập hóa đơn GTGT
Lập hóa đơn GTGT

Nội dung vấn đề lập hóa đơn GTGT

Căn cứ các quy định liên quan và thực tế hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không của VNA, tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, từ ngày 01/04/2015 trường hợp các đại lý thực hiện bán vé máy bay cho VNA theo đúng giá quy định của VNA và hưởng phí dịch vụ trong khung quy định của VNA thì việc sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với VNA vả các đại lý như sau:

  1. Về hình thức sử dụng hóa đơn:

- Đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý lập và giao cho khách mua vé của

VNA, trên hóa đơn thể hiện các nội dung sau:

( 1 ) Khoản tiền vé của VNA gồm: tiền thu về bán vé vận chuyển máy bay VNA (giá cước vận chuyển, các khoản phụ thu, phí liên quan theo quy định của VNA tại hợp đồng đại lý giữa VNA với đại lý); tiền thuế GTGT theo quy định;

  1. Về kê khai nộp thuế:

- Đối với VNA: căn cứ hóa đơn lập cho đại lý VNA kê khai thuế GTGT đầu ra và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN theo quy định đối với khoản tiền vé của VNA gồm: cước vận chuyển của VNA được quy định tại hợp đồng giữa VNA với đại lý, các khoản phụ thu, phí liên quan; thuế GTGT theo quy định.

- Đối với đại lý: đại lý kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN đối với phí dịch vụ đại lý được hưởng

  1. Về việc sử dụng hóa đơn để chi hoàn, đổi vé:

Từ 1/4/2015 đại lý sử dụng hóa đơn của đại lý để thực hiện điều chỉnh khi hoàn vé, đổi vé cho khách áp dụng cho cả trương hợp vé đã được bán theo phương thức ủy nhiệm trước thời điểm chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn trực tiếp.

Công văn số 994/TCT-DNL – lập hóa đơn GTGT

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Ủy quyền lập hóa đơn

Ủy quyền lập hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo