Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/10/2015 6 phút đọc

Khi người lao động đủ điều kiện về hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được hưởng mức lương hưu như thế nào? Mức tối đa người lao động có thể được hưởng là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Công thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho người lao động

Theo quy định tại Điều 56, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật bảo hiểm năm 2014 được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi

Ví dụ: Người lao động nam nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm tháng 01/01/2016 và có độ tuổi là 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm là 30 năm và có Điều kiện để hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu, khi đó, tỷ lệ tính lương hưu sẽ được tính như sau:

Về tuổi đời: Ông A nghỉ hưu trước tuổi quy định là: 10 tuổi (60 tuổi theo quy định - 55 tuổi thời điểm nghỉ hưu); - Về tỷ lệ % hưởng lương hưu: Ông A có 20 năm đóng BHXH, 15 năm đầu được tính bằng 45%, còn lại 10 năm tiếp theo, cứ mỗi năm tính thêm 2% sẽ được thêm: 15 năm x 2 = 30%, tổng cộng: 45% + 30% = 75%; - Trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi: Do ông An nghỉ hưu trước tuổi quy định là 5 tuổi (5 năm), theo quy định mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%, như vậy ông A bị trừ 10%; - Tỷ lệ % ông A hưởng lương hưu sẽ là: 75% - 10% = 65%. Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo