Thành lập công ty Hợp danh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/11/2015 5 phút đọc

Thành lập công ty Hợp danh là loại hình hình dịch vụ thành lập công ty được áp dụng cho nhiều cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và cùng sở hữu, chịu trách nhiệm với đơn vị đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thành lập công ty Hợp danh :

Công ty Hợp danh là gì?

Thành lập công ty Hợp danh
Thành lập công ty Hợp danh
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Hồ sơ Thành lập công ty hợp danh

Để có thể thành lập công ty hợp danh, những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:

1. Thông tin về công ty cổ phần mà bạn muốn thành lập bao gồm:

  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty
  • Các chủ sở của doanh nghiệp tư nhân
  • Tỷ lệ góp vốn của các chủ sở hữu

2. Các giấy tờ đi kèm bao gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của các chủ sở hữu công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

  • Giấy đề nghị thành lập công ty
  • Điều lệ thành lập công ty
  • Danh sách thành viên chủ sở hữu doanh nghiệp
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng

Ngoài ra loại hình công ty hợp danh, khách hàng có thể tham khảo thêm các hình thức công ty khác như công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,.... Mời các bạn xem thêm Lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty

Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo