Home » Bài đăng » Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Có rất nhiều từ mà thường xuyên sử dụng khi viết tắt trong văn bản hàng ngày. Tuy nhiên, trên hóa đơn thì không phải từ nào cũng được viết tắt để hóa đơn có thể xem như hóa đơn hợp lệ, Chính vì vậy, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và chia sẻ các quy định về Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định để kế toán được biết

Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định
Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26 năm 2015 về sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế có quy định

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Yêu cầu: Tên công ty và địa chỉ phải chính xác và PHÙ HỢP  với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế

Theo đó, các tên viết tắt trên phần tên công ty được quy định khá rõ ràng với một số từ ngữ thông dụng khi tên công ty quá dài trên hóa đơn như các từ “Cổ phần”, “Trách nhiệm hữu hạn”, “Chi nhánh”, “Sản xuất”, “Thương mại”, “Dịch vụ”,… Như vậy kế toán vẫn có thể viết tắt tên nếu cần thiết.

Mời các bạn xem các bài viết liên quan

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …