Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/12/2016 6 phút đọc

Rất nhiều trường hợp doanh nghiệp thực hiện mua hàng nhưng nhờ bên bán thanh toán giúp tiền chi phí phát sinh của doanh nghiệp và sau đó thực hiện bằng hình thức bù trừ công nợ. Vậy thì các khoản chi phí đó có được doanh nghiệp tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, và khấu trừ thuế GTGT? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ:

Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN

Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN
Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN
Theo quy định Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ,Tài chính

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tể phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hơp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu cỏ hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán khôns dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật vê thuế giá trị gia tăng"

Theo quy định theo Thông tư 26 năm 2015 về các điều kiên chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

"2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

"b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ."

Do đó, khi doanh nghiệp thực hiện thực hiện bù trừ theo công nợ cho các khoản chi phí được tính thuế TNDN hay khấu trừ thuế GTGT bằng hình thức bù trừ công nợ phải đáp ứng các điều kiện:

  • Hợp đồng có quy định về việc nhờ thanh toán qua một bên thứ ba
  • Biên bản đối trừ công nợ lập giữa hai bên
  • Chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng đối với các khoản tiền từ trên hai mươi triêu trở lên đối của bên thứ ba thanh toán hộ

Đó là các điểm cần lưu ý khi thực hiện tính chi phí thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT bằng hình thức cấn trừ công nợ

Mời các bạn tham khảo thêm công văn Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lưu ý về góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH

Lưu ý về góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo