Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/08/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5. (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của chỉ tiêu 1 (***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của của các chỉ tiêu 2, 3, 4, 5 Các bạn có thể tải về: Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/THKH, Mẫu số 03/THKH theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo