Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/08/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài ChínhMẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của chỉ tiêu 1(***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của của các chỉ tiêu 2, 3, 4, 5Các bạn có thể tải về: Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đâyTừ khóa: Mẫu số 03/THKH, Mẫu số 03/THKH theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo