Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 8 phút đọc

Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản. Cá nhân khi nghỉ thai sản thì có được ủy quyền cho công ty quyết toán không? Và khi quyết toán thuế thì cá nhân này được tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

1. Ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

quyet-toan-thue-tncn-cho-nguoi-nghi-thai-san

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013//TT-BTC như sau: “a.4) Uỷ quyền quyết toán thuế a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau: - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Như vậy: Doanh nghiệp khi làm quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ thai sản có thể tích vào ô ủy quyền quyết toán thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm do người nghỉ thai sản đủ điều kiện được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế.

2. Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

a. Giảm trừ bản thân khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau: “c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.” Theo đó người nghỉ thai sản trong năm do họ nghỉ chế độ thai sản là 6 tháng nên họ chưa tính giảm trừ gia cảnh trong những tháng đó. Khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản thì doanh nghiệp tính khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 12 tháng khi làm tờ khai quyết toán thuế mẫu 05/QTT-TNCN.

b. Giảm trừ cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

Do người lao động nghỉ thai sản nên đăng ký người phụ thuộc họ chỉ có thể thực hiện khi đi làm. Vậy doanh nghiệp sẽ tính giảm trừ cho người phụ thuộc như thế nào và giảm trừ bao nhiêu tháng khi doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản.

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

Căn cứ theo quy định trên: - Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản thì doanh nghiệp tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và có đăng ký giảm trừ gia cảnh. - Người nghỉ thai sản phải đăng ký người phụ thuộc trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay đổi mẫu biểu khi quyết toán thuế TNCN. Doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người lao động trong công ty theo mẫu 05/QTT-TNCN thay cho biểu mẫu quyết toán thuế 05/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013//TT-BTC.

Bài viết liên quan

Từ khóa: quyết toán thuế tncn đối với người nghỉ thai sản, quyết toán thuế tncn thay cho người nghỉ thai sản

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp khi làm ăn khó khăn

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp khi làm ăn khó khăn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo