Home » Bài đăng » Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế TNCN cho những cá nhân có ủy quyền theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Do vậy doanh nghiệp phải quyết toán thuế TNCN cho người lao động. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sự thay đổi. Doanh nghiệp khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN thay cho tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

mau-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn

Tải tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN tại đây.

 

Tiếp theo

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại …