Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 6 phút đọc

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016. Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Việc xác định chính xác thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tính đúng thuế TNDN phải nộp. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 có gì thay đổi so với năm 2015?

1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-moi-nhat-nam-2016

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 quy định về thuế suất như sau: “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi. ….. 2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.” Như vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được xác định như sau: - Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%. - Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22%. - Tổng doanh thu năm được xác định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên chỉ tiêu 01 và chỉ tiêu 08 của Phụ lục 03-1A/TNDN kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN.

2. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất như sau: “Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.” Như vậy kể từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn một mức là 20% do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% tức là có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. Kết luận: - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20% không kể mức doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu.

Từ khóa: thuế suất thuế tndn, thuế suất thuế tndn năm 2016, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016, Cập nhật Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất áp dụng cho năm 2016

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, bảo hiểm Y tế 2016

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, bảo hiểm Y tế 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo