Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 10 phút đọc

Bên cạnh việc Quyết toán thuế TNCN 2015 đối với tổ chức chi trả thu nhập, thì người lao động có các thu nhập từ tiền lương tiền công cũng phải quyết toán thuế với cơ quan thuế về các khoản thu nhập của bản thân. Đối với trường hợp cá nhân có thu nhập phải thực hiện tự quyết toán, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Nội dung Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Các trường hợp cá nhân trực tiếp QTT TNCN với CQT
Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Có số thuế phải nộp thêm;
 • Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
Trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân thuộc diện uỷ quyền và đã uỷ quyền QTT TNCN cho TCTTN quyết toán thay.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động thì không phải QTT đối với phần thu nhập này.

2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN - Tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm: Áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ TLTC trực tiếp khai thuế với CQT. - Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý TCTTN: Áp dụng đối với cá nhân đã tính GTGC cho bản thân tại một TCTTN. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và đã tính GTGC cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ QTT TNCN tại CQT quản lý TCTTN cuối cùng, trường hợp không tính GTGC cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ QTT TNCN tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). - Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): Áp dụng đối với: + Cá nhân chưa tính GTGC cho bản thân ở bất cứ TCTTN nào. + Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi chưa được TCTTN khấu trừ hoặc đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%. + Cá nhân trong năm có thu nhập từ TLTC tại một hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại TCTTN nào. 3. Hồ sơ QTT TNCN - Tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN, Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN, Phụ lục 09-3/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh). - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài (nếu có). - Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp quỹ khuyến học, từ thiện, nhân đạo và các tài liệu khác (nếu có). Cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp.

II. Các bước Quyết toán thuế TNCN 2015 cho cá nhan

4.1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: Truy cập trang thông tin điện tử http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai để tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK (phiên bản HTKK 3.3.5 hoặc mới hơn). 4.2. Khai quyết toán thuế: Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT. 4.3. Kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT theo một trong các hình thức:
 • Qua trang thông tin điện tử http://www.tncnonline.com.vn
 • Ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ QTT TNCN của
File dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy. 4.4. Gửi hồ sơ QTT TNCN (bản giấy): Cá nhân chuẩn bị hồ sơ QTT TNCN bản giấy, đóng trang bìa tệp, ký tên và gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ QTT TNCN của CQT. 2. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN - Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày là ngày 30/03/2016, trừ trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế.

III. Xử phạt VPHC đối với hành vi nộp hồ sơ QTT TNCN quá thời hạn quy định:

 1. Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
 2. Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 3. Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 4. Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
 5. Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
 6. Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Lưu ý:
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN cần sớm kê khai, nộp hồ sơ sớm trước thời hạn 30/03/2016, tránh nộp hồ sơ vào những ngày cuối thời hạn, dễ dẫn đến tình trạng mạng quá tải hay ùn tắc, chờ đợi, mất thời gian nộp hồ sơ của NNT, đối với cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN không bị khống chế thời hạn nên nộp hồ sơ sau ngày 30/3/2016.
 • Tổ chức, cá nhân nộp tiền thuế bằng phương thức điện tử, tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng ủy nhiệm thu của Kho bạc nhà nước.
Mời các bạn xem thêm chi tiết các bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 với tổ chức trả thu nhập

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 với tổ chức trả thu nhập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo