Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/02/2016 8 phút đọc

Thời hạn 30/03/2016 là thời hạn cuối cùng để cho doanh nghiệp thực hiện Quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Để cho công việc Quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp được thuận lợi. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới doanh nghiệp các Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

1. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN

Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015
Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 mà DN cần lưu ý khi thực hiện nộp tờ khai quyết toán
  • Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể), Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi).

2. Về bù trừ lỗ, chuyển lỗ

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

3. Về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

3.1. Nguyên tắc:

  • Liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT).

3.2. Một số trường hợp cụ thể:

- Chi khấu hao TSCĐ theo đúng quy định của Bộ Tài chính

Bổ sung TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy, thiết bị là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân:

Hồ sơ gồm hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

+ Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận DN nộp thuế thay cho cá nhân thì phải có thêm chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

+ Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và DN nộp thuế thay cho cá nhân thì DN được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

- Chi trang phục cho người lao động

Nếu chi bằng hiện vật thì phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Nếu chi bằng tiền hoặc cả bằng tiền và hiện vật thì chỉ khống chế mức chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, chi bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

- Chi trả tiền điện, tiền nước

Doanh nghiệp không phải lập bảng kê (mẫu số 02/TNDN).

4. Về thuế suất thuế TNDN

- Thuế suất phổ thông 22%;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu của năm 2014 không quá 20 tỷ đồng (hoặc bình quân tháng năm 2014 không quá 1,67 tỷ đồng đối với trường hợp hoạt động không đủ 12 tháng) được áp dụng thuế suất 20%.

- Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

Mời các bạn xem chi tiết thêm các bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo