Quy định về sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2024 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Quy định về sổ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Quy định về sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015
Quy định về sổ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Quy định về sổ kế toán

 • Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
 • Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
 • Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Ngày, tháng, năm ghi sổ;
  • Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
  • Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
 • Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
 • Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: sổ kế toán tổng hợp, các mẫu sổ kế toán, sổ kế toán là gì, có mấy hình thức ghi sổ kế toán, mở sổ kế toán là gì, mẫu sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán chi tiết là gì

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo