Quy định mới về xuất hóa đơn, ghi nhận thu nhập khác theo thông tư 96

haivtca Tác giả haivtca 10/08/2015 7 phút đọc

Từ 1/7/2015 Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 bắt đầu có hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hơn trong kinh doanh như: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không bắt buộc ghi ngành nghề kinh doanh; Bãi bỏ các yêu cầu và điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp; Hài hoà thủ tục đăng kí doanh nghiệp với luật thuế lao động, bảo hiểm xã hội…các quy định cũng phù hợp hơn giữa các văn bản pháp luật khác nhau. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn bài viết Quy định mới về xuất hóa đơn, ghi nhận thu nhập khác theo thông tư 96 áp dụng từ 1/7/2015

1. Về hóa đơn

Trước đây, theo quy định tại điều 9 Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp “ Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Điều này đã làm hạn chế khả năng kinh doanh, nắm bắt thị trường của các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kinh doanh trái ngành nghề, hay xuất hóa đơn của những ngành nghề kinh doanh chưa được ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD sẽ bị phạt về hành vi kinh doanh ngành nghề không đăng ký

quy-dinh-moi-ve-xuat-hoa-don-va-ghi-nhan-thu-nhap-khac

Tại điều 32, khoản 1, điểm a Luật doanh nghiệp 2014 quy định về đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau:

a. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh…

Theo quy định trên: Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, mà không cần phải ghi trong giấy phép ĐKKD. Chính vì thế, doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những ngành hàng mà pháp luật không cấm, và được xuất hóa đơn ngay cho mặt hàng mình kinh doanh mà không sợ bị phạt

Lưu ý : Tuy không ghi trong giấy phép ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhưng trong điều lệ đăng ký lần đầu của công ty, các ngành nghề kinh doanh cũng vẫn được ghi, nhằm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước cập nhật, cấp mã số cho doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh ban đầu. Điều này không hạn chế doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề kinh doanh khác

2. Về thu nhập khác

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập khác như sau :

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, với quy định không ghi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, Luật thuế TNDN cũng đã có điều chỉnh phù hợp. Trong đó tại Thông tư 96/2015/TT-BTCtại Điều 5 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đã bãi bỏ quy định trên về thu nhập khác của Thông tư 78/2014/TT-BTC

Như vậy, từ 6/8/2015, theo Thông tư 96/2015/TT-BTC, thu nhập khác không còn khoản thu nhập khác thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh không ghi trong giấy ĐK KD của doanh nghiệp

Để hạch toán các khoản doanh thu từ cung cấp dịch vụ hàng hóa, các bạn đều hạch toán như quy định tại chuẩn mực kế toán như sau:

Nợ TK 111,112,131 Có TK 511,3331

Tóm lại: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 Thông tư 96/2015/TT-BTC, từ 1/7/2015, các doanh nghiệp được phép :

  • Xuất hóa đơn cho các lĩnh vực mà mình kinh doanh, mà chỉ cần thông báo với cơ quan cấp giấy phép ĐKKD, không sợ kinh doanh trái ngành nghề.
  • Hạch toán các khoản doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của tất cả những ngành nghề mà mình kinh doanh (theo quy định của Pháp luật) vào Tài khoản 511- Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết sau:

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế tndn theo thông tư 96

Slide tóm tắt Thông tư 96 năm 2015

Điểm mới thông tư 96

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những quy định và nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2017

Những quy định và nguyên tắc lập báo cáo tài chính 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo