Quy trình quản lý và cấp phôi sổ bảo hiểm xã hội năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 7 phút đọc

Khi thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động, cơ quan bảo hiểm có một quy trình quản lý để tránh sự nhầm lẫn cũng như thất thoát phôi sổ bảo hiểm xã hội. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình quản lý và cấp phôi sổ bảo hiểm xã hội theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Quy trình quản lý và cấp phôi sổ bảo hiểm xã hội năm 2015

1. Quy định về quản lý phôi bìa sổ BHXH, phôi thẻ BHYTQuy trình quản lý và cấp phôi sổ bảo hiểm xã hội năm 2015

 • Phôi sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức in, cấp cho BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân
 • Việc tổ chức in, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, hủy bỏ và quyết toán phôi sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện theo quy định hiện hành.
 • Tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi, quản lý phôi sổ BHXH, thẻ BHYT phải thực hiện đúng các quy định của BHXH Việt Nam. Trường hợp cố tình lạm dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT, gây thất thoát ảnh hưởng đến quỹ BHXH, BHYT phải chịu kỷ luật, bồi thường thiệt hại; trong trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Quy trình giao nhận

2.1 BHXH Việt Nam

a) Văn phòng

 • Nhận phôi bìa sổ BHXH và phôi thẻ BHYT; Thực hiện kiểm tra số lượng, chất lượng và số sêri của phôi thẻ BHYT, nếu không đảm bảo chất lượng và số lượng thì phải lập biên bản xử lý; nhập kho và quản lý theo quy định.
 • Chuyển phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT cho BHXH tỉnh đảm bảo đúng số lượng, thời gian, tiến độ.
 • Chuyển một bản sao vận đơn gửi phôi sổ BHXH, thẻ BHYT cho Ban sổ - Thẻ để theo dõi tiến độ thực hiện.

b) Ban sổ - Thẻ: Theo dõi, điều tiết việc cấp phát, sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.

2.2 Tại BHXH tỉnh/huyện:

a) Văn phòng/Phòng/Tổ KH-TC:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận số lượng, số sêri và chất lượng của phôi sổ BHXH, thẻ BHYT, nếu phát hiện không đảm bảo chất lượng và số lượng, lập biên bản báo cáo kèm theo số phôi sổ BHXH, thẻ BHYT về BHXH Việt Nam/BHXH tỉnh.
 • Căn cứ kế hoạch cấp phôi sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện việc xuất kho theo quy định.

b) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ:

 • Tổng hợp số lượng, theo dõi, điều tiết việc sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.
 • Cấp phát phôi sổ BHXH, thẻ BHYT cho tòng cán bộ phụ trách công tác in sổ BHXH, thẻ BHYT để sử dụng. Khi cấp phát và sử dụng phải viết phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mau C08-TS).
 • Cán bộ trực tiếp in sổ BHXH, thẻ BHYT có trách nhiệm quản lý phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (kể cả số phôi sổ BHXH, thẻ BHYT bị hư hỏng trong quá trình tác nghiệp). Cuối ngày thực hiện in Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mau C06-TS) va Phieu sử dụng phôi thẻ BHYT (Mau C07-TS).
 • Trước ngày 01/02 hàng năm, Phòng cấp sổ, thẻ/BHXH huyện lập danh mục sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng để bàn giao cho BHXH tỉnh, sỗ BHXH, thẻ BHYT hỏng phải được phải được lưu giữ, quản lý trong thời hạn 02 năm.

c) Hủy sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng

 • Thành lập Hội đồng hủy sổ BHXH, thẻ BHYT do Lãnh đạo BHXH tỉnh làm Chủ tịch, đại diện lãnh đạo các Phòng: KH-TC; cấp sổ, 'thẻ; Kiểm tra và Văn phòng làm ủy viên.
 • Định kỳ trước ngày 15/02 hàng năm, thực hiện hủy sổ BHXH, thẻ BHYT sau khi Hội đồng tiến hành kiểm đếm, lập bảng kê chi tiết về số lưẹmg, tình trạng của sổ, thẻ hỏng, không sử dụng được, lập Biên bản (Mau C10-TS) và trình Giám đốc BHXH tỉnh ký Quyết định hủy. Gửi 01 bộ hồ sơ về BHXH Việt Nam.
Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo