Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 7 phút đọc

Hàng năm cơ quan bảo hiểm sẽ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo một quy trình nhất định. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Quy trình kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1. Kiểm trakiem-tra-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te (2)

Hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHỴT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn như sau:

1.1 Nội dung kiểm tra gồm:

 • Tình hình đóng BHXH, BIIYT, BHTN: số lao động, tiền lương làm căn cứ đóng, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT của đơn vị, người la:) động.
 • Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

1.2 Phương pháp kiểm tra.

 • Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và kế hoạch kiểm ừa do BHXH Việt Nam giao hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện lập kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT; Báo cáo ƯBND cùng cấp để có kế hoạch phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoặc thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện.
 • Các bước tiến hành:
  • Căn cứ bảng kê hồ sơ đăng ký và hồ sơ điều chỉnh của đơn yị gửi cơ quan BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của đơn vị và người lao động do cơ quan BHXH gửi hằng tháng, hằng năm để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, chứng từ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại đơn yị như danh sách lao động trong biên chế của đơn yị, danh sách trả lương, HĐLĐ, các quyết định của đơn yị đối với người lao động; các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.
  • Kiểm tra các loại giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh các yếu tố về nhân thân; điều chỉnh làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo bảng kê (Phụ lục 02, Mục I Phụ lục 03).
  • Lập biên bản kiểm tra.
  • Giải thích, hướng dẫn đơn vị khắc phục các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp đơn vị kê khai thiếu lao động hoặc kê khai nhầm mức tiền lương của người lao động thì yêu cầu đơn vị kê khai điều chỉnh và đóng theo đúng quy định.
  • Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như trốn đóng BHXH, BHỴT, BHTN; đóng không đúng tiền lương của người lao động, thu tiền của người lao động nhưng không đóng, đóng không lập thời, đóng không đủ số tiền phải đóng; khai man, giả mạo hồ sơ thì lập biên bản và kiến nghị thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

1.3 Kế hoạch kiểm tra

Kiểm tra định kỳ:

 • Hằng năm, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thấp nhất đạt 25% số đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng trên địa bàn.

Kiểm tra đột xuất:

 • Căn cứ tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lượng đơn vị, doanh nghiệp, số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương đóng BHXH, BHYT để lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật

2. Thanh tra

Từ ngày 01/01/2016, hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị trên địa bàn như sau:

2.1 Đối tượng thanh tra:

 • Đơn vị đã được cơ quan BHXH kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa khắc phục ừong thời hạn quy định.
 • Đơn vị chưa được kiểm tra nhưng có dấu hiệu vỉ phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Nội dung, kế hoạch, phương pháp thanh tra:

 • Thực hiện theo Văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam
Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo