Quản lý rủi ro về thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế
Phát triển Đại lý thuế
Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế
Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Nội dung dịch vụ:

  • Tư vấn tổng quát về hệ thống sổ sách, chứng từ;
  • Ước tính mức độ rủi ro về thuế để thông báo cho doanh nghiệp;

Các nội dung liên quan: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.

lien-he