Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2016 4 phút đọc

Theo quy định hiện hành cho kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2016, phụ cấp ăn của người lao động tối qua không qua 680.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên khi Thông tư 26/2016/T-BLĐTBXH có hiệu lực, người sử dụng lao động có thể chi tối đa cho lao động là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Phụ cấp ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017
Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Theo quy định tại Điều 22, khoản khoản 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mức chi ăn ca như sau:

“4. Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng

2. Mức tạm ứng tiền lương hàng tháng cho người lao động

Theo quy định Điều 13, khoản 1 Thông tư 26/2016/T-BLĐTBXH quy định:

“1. Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty quyết định mức tạm ứng tiền lương, nhưng không quá 85% mức lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động”

Các doanh nghiệp vốn 100% của nhà nước, khi xây dựng kế hoạch năm, phải xây dựng quỹ lương kế hoạch trên cơ sở đơn giá tiền lương (tùy theo yêu cầu thực tế) theo một trong các yếu tố sau:

  • Tổng doanh thu;
  • Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương;
  • Lợi nhuận;
  • Đơn vị sản phẩm;
  • Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Theo quy định trên, doanh nghiệp không có vốn của Nhà nước, có thể áp dụng tạm ứng 85% quỹ lương cho người lao động hàng tháng, và chi trả hết tiền lương vào cuối năm

3. Hiệu lực thi hành Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Như vậy, từ ngày 15/10/2016, Các doanh nghiệp có thể nâng mức phụ cấp ăn ca cho người lao động từ mức 680.000 đến mức 730.000 đồng. Và cùng thời điểm đó, người sử dụng lao động có thể tạm ứng cho người lao động trước 85% số lương trong tháng cho người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?

Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo