Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2016 6 phút đọc

Hóa đơn được xem như là mẫu chứng từ quan trọng nhất và cũng được xem như là giấy tờ chứng minh cho việc mua hàng hóa. Tuy nhiên không phải lúc nào mà doanh nghiệp mua hàng cũng có thể lấy được hóa đơn. Vậy trong những trường hợp nào mà Doanh nghiệp Mua hàng không có hóa đơn mà vẫn được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý
Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý

Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 quy định:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ vào quy định trên, đối với các đối tượng bán hàng hóa là các người dân sản xuất không kinh doanh các mặt hàng do họ sản xuất ra thì doanh nghiệp khi mua hàng không nhận được hóa đơn nhưng vẫn được tính là chi phí hợp lý khi doanh nghiệp lập bảng kê mẫu 01/TNDN. Bảng kê này cùng với chứng từ thanh toán, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận thì được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Mời các bạn xem bài viết khác

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo