Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2016 6 phút đọc

Hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ là một trong những yếu tố quan trong nhất trong khi quyết toán thuế TNDN của một đơn vị. Trong quá trình mua hàng, kế toán cũng luôn luôn phải quan tâm đến hóa đơn để tránh việc doanh nghiệp bị loại các chi phí. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ

Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ

Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ
Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ
  1. Hóa đơn hợp pháp:

Điều kiện ghi nhận hóa đơn hợp pháp

  • Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các tổ chức kinh doanh.
  • Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp Hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

Các kiểm tra

Đối với các hóa đơn đặt in của cơ sở kinh doanh, bạn có thể thực hiên như sau: Kiểm tra tại trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn và thực hiện theo Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT

Thứ hai, bạn có thể yêu cầu bên bán gửi thông báo phát hành hóa đơn đối với các trường hợp có hóa đơn mới phát hành và kèm theo mẫu hóa đơn của doanh nghiệp để xác nhận lại thông tin

2. Hóa đơn hợp lệ

Hóa đơn hợp lệ được lập theo nguyên tác trên thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và hóa đơn phải có các thông tin phù hợp với các thông lệ. Cụ thể như một số thông tin như sau:

  • Ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn, họ tên người mua, bán, địa chỉ công ty mua,bán, mã số thuế, hình thức thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản), số tài khoản (nếu có),
  • Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng số tiền thanh toán; số tiền bằng chữ.
  • Phải có chữ ký người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc, nếu không có chữ ký của GĐ thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên trên góc trái hóa đơn, và chữ ký của người được ủy quyền.
  • Hoá đơn được lập theo đúng các Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT theo Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014)

3. Hóa đơn hợp lý

Hóa đơn hợp lý là hóa đơn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tức là phục vụ các hoạt động cho đơn vị. Ý nghĩa của việc này không nằm trên về mặt hình thức hay pháp lý mà nằm ở tính hợp lý dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng trong doanh nghiệp. Kế toán cần nắm rõ hóa đơn này phục vụ cho ai và mang lại lợi ích gì để có thể bảo vệ được lợi ích khi quyết toán thuế TNDN

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hoàn thuế sẽ nhanh hơn 90% đúng hạn và 10% chậm không quá 5 ngày

Hoàn thuế sẽ nhanh hơn 90% đúng hạn và 10% chậm không quá 5 ngày

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo