Nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/09/2015 8 phút đọc

Tương tự như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp, khi thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thì DN phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Vậy doanh nghiệp có phải Nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN không? Thời hạn nộp báo cáo sử dụng theo quy định hiện nay là khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ:

báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN với chứng từ mua của cơ quan thuế

Căn cứ QĐ 1279/QĐ-TCTtại Mục I, Khoả n 2 quy định về báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ như sau:

“2. Báo cáo Tổng hợp sử dụng ấn chỉ (mẫu BC8/AC)

Phòng/Bộ phận ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

Chương trình Quản lý ấn chỉ hỗ trợ:

- Chi cục Thuế lập Báo cáo Tổng hợp sử dụng ấn chỉ (mẫu BC8/AC) truyền lên Cục Thuế.

- Cục Thuế tổng hợp Báo cáo Tổng hợp sử dụng ấn chỉ (mẫu BC8/AC) của văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế, lập và truyền Báo cáo Tổng hợp sử dụng ấn chỉ (mẫu BC8/AC) lên Tổng cục thuế.

- Kỳ báo cáo theo quý; thời hạn lập và truyền báo cáo từ Chi cục Thuế lên Cục Thuế chậm nhất là ngày 15 tháng thứ hai quý liền kề của kỳ báo cáo; Cục Thuế tổng hợp lập và truyền báo cáo lên Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 20 tháng thứ hai quý liền kề của kỳ báo cáo.”

Căn cứ theo quy định trên thì báo cáo ấn chỉ thuế và bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế theo quý và chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN với chứng từ tự in:

Theo quy định tại Thông tư 37/2010/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 1 quy định báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in như sau:

Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ như sau:

1- Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thông tư này) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

2- Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.”

Theo quy định trên nếu doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tự in thì thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế như sau:

+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

+ Đối với doanh nghiệp sử dụng chứng từ khi sát nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong thời hạn chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định sát nhập, hợp nhất, giải thể….

Lưu ý:

+ Doanh nghiệp nếu không sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vẫn phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp làm sai, nộp chậm, không nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thì mức phạt như làm sai, nộp chậm, không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT năm 2015

Hướng dẫn ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo