Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 3 T06/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/06/2015 14 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 3 T06/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1. Doanh nghiệp có được cho doanh nghiệp khác vay tiền không?

Doanh nghiệp khi có nguồn vốn nhàn rỗi thì có được cho doanh nghiệp khác vay tiền không? Khi cho doanh nghiệp khác vay tiền doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn đối với số tiền lãi thu được không?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

2. Chi phí lương không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

3. Sử dụng dấu phân cách trên hóa đơn như thế nào?

Doanh nghiệp khi viết hóa đơn GTGT thì có thể sử dụng dấu phân cách giữa các số trên hóa đơn là dấu phẩy không hay bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng dấu chầm để phân cách giữa các số trên hóa đơn?Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

4. Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn

Doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh có thể đi vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tài chính. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp vay vốn trong thời gian chưa góp đủ vốn thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

5. Phó giám đốc có được ký trực tiếp trên hóa đơn không?

Phó giám đốc có được ký trực tiếp trên hóa đơn không? Giám đốc doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm đối với các chứng từ, hồ sơ, báo cáo của doanh nghiệp. Giám đốc phải ký vào tiêu thức người bán hàng và thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

6. Hóa đơn chưa thanh toán có được khấu trừ thuế không?

Khi mua hàng bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải nợ tiền hàng. Những hóa đơn đó doanh nghiệp chưa thanh toán thì có được kê khai khấu trừ thuế không? Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì có được hoàn thuế không?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

7. Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi làm quyết toán thuế năm, doanh nghiệp phát hiện các sai sót thì doanh nghiệp phải điều chỉnh như thế nào?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

8. Cách phân biệt nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trên BCTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC có quy định rõ về các tài khoản ngắn hạn và dài hạn nhưng thông tư 200/2014/TT-BTC thì đã bỏ các tài khoản ngắn hạn và dài hạn mà gộp chung một tài khoản. Vậy doanh nghiệp phải phân biệt các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn trên báo cáo tài chính như thế nào?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

9. Công văn 2163/TCT-CS về việc thuế GTGT

Trả lời công văn số 668/CT-TTHT ngày 20/1/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

10. Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

Doanh nghiệp có những tài sản không sử dụng, tài sản chưa hết khấu hao chờ thanh lý, tài sản dừng do sản xuất theo mùa vụ hoặc dừng do sửa chữa di dời. Những tài sản không sử dụng này doanh nghiệp có trích khấu hao không?
Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

11. Ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Các doanh nghiệp có chương trình khuyến mại để cạnh tranh trong việc bán hàng. Vậy khi bán hàng khuyến mại doanh nghiệp phải ghi nhận như thế nào? Đối với doanh nghiệp mua hàng việc ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại như thế nào?
Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

12. Những quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Quyết định thành lập Doanh nghiệp là một việc quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau quyết định quan trọng đó, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập Doanh nghiệp và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

13. Công văn 2079/TCT-TTHT – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế

Ngày 28 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2079/TCT-TTHT – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế.
Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

( Mọi thắc mắc, giải đáp, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ và để nhận được các bài viết, vui lòng truy cập website và làm theo hướng dẫn Tại đây)

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 06/NDAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC

Mẫu 06/NDAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo