Doanh nghiệp có được giữ bằng gốc của nhân viên không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 6 phút đọc

Một số bạn đi xin việc doanh nghiệp yêu cầu giữ bằng gốc của nhân viên. Việc giữ bằng gốc của nhân viên có đúng quy định của pháp luật không?

Doanh nghiệp có được giữ bằng gốc của nhân viên không?
Doanh nghiệp có được giữ bằng gốc của nhân viên không?

Theo Luật Lao động số 10/2012 tại Điều 20 quy định những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động như sau:

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2.Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp không được giữ bản chính các giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP tại Điều 5, Khoản 2 quy định về vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động như sau:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3.Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Đim a Khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tin đã giữ của người lao động tính theo lãi sut ti đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Đim b Khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng nếu giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Kết luận.

- Doanh nghiệp không được phép giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Trường hợp người lao động đã đưa cho doanh nghiệp bản chính giấy tờ tùy thân thì người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động thương binh và xã hội quận huyện nơi công ty có trụ sở để nhờ can thiệp giải quyết đồng thời bạn cũng có thể gửi đơn tố cáo hành vi của công ty ra thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội để yêu cầu xử lý.

- Doanh nghiệp giữ giấy tờ gốc của người lao động sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng và buộc phải trả lại giấy tờ gốc cho người lao động nếu bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra phát hiện sai phạm của doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm : Quy định của luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính không?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo