Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 3 T05/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/05/2015 9 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 3 T05/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1. Gửi hóa đơn mẫu qua mạng

Việc nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2 đã khắc phục việc thủ công nộp bản mẫu hóa đơn giấy lên cơ quan thuế. Do đó, Người Nộp thuế có thể nộp hóa đơn mẫu qua mạng cho cơ quan thuế mà không cần phải nộp bản cứng như trước đây

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

2. Công văn số 1752/TCT-KK của Tổng cục thuế về việc tính tiền chậm nộ tiền thuế

Công văn của Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1752/TCT-KK ngày 8/5/2015 v/v tính tiền chậm nộp thuế, trả lời Công văn số 537/CT-KKKTT ngày 31/01/2015 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

3. Công văn 1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế

Ngày 08/05/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế trả lời Công văn số 1006/CT-QLN và Công văn số 3377/CT-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Cục thuế tỉnh Lào Cai xin ý kiếm về việc xử lý miễn tiền chậm nộp đối với việc gặp thiên tai, lũ lụt.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

4. Công văn 1755/TCT-CS – Chính sách thuế TNDN

Công văn của Tổng cục Thuế số 1755/TCT-CS ngày 8/5/2015 v/v chính sách thuế TNDN. Ngày 24/03/2015, Tổng cục thuế nhận được công văn số 180/TTr-TH ngày 20/03/2015 của Thanh tra Bộ tài chính kèm theo chỉ đạo của Lãnh đạo bộ và kết luận của thanh tra cục thuế Bắc Ninh. Tổng cục thuế cho ý kiến.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

5. Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng

Thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ và Quyết đinh 1201/QĐ-TCT về cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục thuế đã cho phép các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Tính đến ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế đã chấp nhận cho Doanh nghiệp nộp thuế qua 12 ngân hàng:

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

6. Khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ

Ngày 08/04/2015, Tổng cục thuế có công văn 1313/TCT-KK hướng dẫn về việc khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

7. Công văn số 1718/TCT-CS – Giải đáp chính sách tiền thuê đất

Ngày 06 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1718/TCT-CS – Giải đáp chính sách tiền thuê đất trong đó có những nôi dung chi tiết.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

8. Xử lý hóa đơn viết sai

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết hóa đơn sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng.
Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

9. Quà tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng có được tính vào chi phí được trừ?

Trong năm 2015 Công ty chúng tôi có mua vào một số phần quà (bánh, rượu, trà) tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng đối tác bên ngoài nhân dịp Tết 2015. Xin hướng dẫn về việc tính vào chi phí? Khấu trừ thuế GTGT trên hóa đơn mua quà tặng? Công ty có phải xuất hóa đơn khi tặng? Phần doanh thu trên hóa đơn xuất tặng có được ghi nhận là doanh thu tính TNDN? Nếu quà tặng phải xuất hóa đơn thì có ghi thuế GTGT đầu ra không?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

10. Các đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT mới nhất từ Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi của Thông tư 119/2014/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

( Mọi thắc mắc, giải đáp, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ và để nhận được các bài viết, vui lòng truy cập website và làm theo hướng dẫn Tại đây)

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước 1772/TCT-CS - Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên

1772/TCT-CS - Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo