Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 2 T08/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/08/2015 8 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 2 T08/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1. 3 Nguyên tắc lập hóa đơn không thể bỏ qua

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ 3 NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN không thể bỏ qua. Việc lập sai hóa đơn có thể gây thiệt hại không những cho người mua mà còn đối với cả người bán. Do vậy các doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định về việc lập hóa đơn như sau:

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

2. Tiền lãi cho vay có phải xuất hóa đơn

Việc chi phí lãi vay có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Mời các bạn xem chi tiết >>>>>Tại đây<<<<<. Việc chi phi lãi vay không chịu thuế GTGT như chúng ta đã biết, nhưng tiền lãi cho vay có phải xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

3. Những quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Quyết định thành lập Doanh nghiệp là một việc quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau quyết định quan trọng đó, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập Doanh nghiệp và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

4. Xử lý hóa đơn viết thuế suất cao hơn quy định

Thuế suất thuế GTGT của mỗi hàng hóa, dịch vụ là khác nhau nên doanh nghiệp có thể xác định sai thuế suất của hàng hóa hoặc viết sai thuế suất. Nếu doanh nghiệp viết thuế suất của hàng hóa cao hơn thuế suất quy định thì xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ:

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

5. Tài sản cố định do thành viên góp vốn có được trích khấu hao không?

Những doanh nghiệp mới thành lập các thanh viên có thể góp vốn bằng tài sản, hàng hóa, tiền mặt. Nếu thành viên đem góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản thì doanh nghiệp có được trích khấu hao không?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

6. Các chế độ của người lao động khi nghỉ chế độ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Người lao động khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì có những chính sách của luật lao động để bảo vệ thai sản đối với lao động nữ. Những chính sách đó gồm những quy định chính sách nào?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

7. Hướng dẫn tính chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu năm 2015 theo Thông tư 96/2015/TT-BTC

Sự khác nhau giữa các thông tư hướng dẫn về Luật thuế TNDN từ năm 2008 đến nay đã trải qua những thông tư chính như Thông tư 130/2008/TT-BTC, tiếp đến Thông tư 123/2012/TT-BTC, sau nữa là Thông tư 78/2014/TT-BTC, và vừa qua ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã làm thay đổi cách tính, và xác định chi phí lãi vay tương ứng

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

8. Xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn quy định

Khi doanh nghiệp viết hóa đơn có thể viết sai thuế suất của hóa đơn. Nếu doanh nghiệp viết thuế suất của hàng hóa thấp hơn thuế suất quy định thì xử lý như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

9. Thế nào là cá nhân kinh doanh theo pháp luật thuế

Trong các văn bản pháp luật luôn có khái niệm cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu hoặc trên 100 triệu. Vậy cá nhân kinh doanh là những đối tượng nào? Những ai được coi là cá nhân kinh doanh?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

10. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Cá nhân cho thuê tài sản phải khai thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Cá nhân đó phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm nào?

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

11. Mẫu 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh đính kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Mời các bạn xem chi tiết tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tiền lãi cho vay có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay có phải xuất hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo