Hương dẫn nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2015 4 phút đọc

Ngày 16/07/2015, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.2. Theo đó, phần mềm mới này cho phép người nộp thuế có thể nhập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ file EXCEL vào phần mềm thay vì phải kê khai trực tiếp trên HTKK. Người nộp thuế có thể theo dõi hóa đơn của mình trên excel trong kỳ kê khai và nhập lại dữ liệu vào phần mềm để tránh sai sót. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Nhập báo cáo tinh hình sử dung hóa đơn từ excel

Bước 1: Các bạn vào phần mềm HTKK 3.3.2 và đăng nhập vào mã số thuế doanh nghiệp

01-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 2: Chọn phân mục Hóa đơn >> Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

02-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 3: Chọn kỳ kê khai quý 03-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excelBước 4: Tải mẫu Excel từ HTKK

04-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 5: Sau khi xuất file Excel, bạn nhận được mẫu như hình dưới. Bạn tiến hành kê khai hoặc nhập dữ liệu sẵn có vào bảng mẫu

05-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 6: Lưu lại mẫu đã điền đầy đủ thông tin

06-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 7: Tiến hành Tải bảng kê vào HTKK

07-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 8: Nhập thêm thông tin

08-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Lưu ý: Để gõ được Tiếng việt trên HTKK 3.3.2 Các bạn tiến hành theo trình tự sau: Tắt Unikey đang dùng >> Khởi động lại và cấu hình như bên dưới. Ngoài ra, trước khi cấu hình xong, bạn không nên gõ ký tự vào HTKK để tránh bị lỗi

10-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Bước 9: Kết xuất file XML

09-nhap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-tu-excel

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc Nhập báo cáo tinh hình sử dung hóa đơn từ excel

Chúc các bạn thành công

Mời các bạn xem thêm Phần mềm Itaxviewer 1.0.9

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phần mềm Itaxviewer 1.0.9 mới nhất

Phần mềm Itaxviewer 1.0.9 mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo