Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTCCác bạn có thể tải về: Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTCtại đây Từ khóa: Mẫu số 02/PHLP, Mẫu số 02/PHLP theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Hương dẫn nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.

Hương dẫn nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo