Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Tên người nộp thuế: ..................................................................................... [05] Mã số thuế: ............................................................................................. [06] Địa chỉ: ................................................................................................... [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .................. [12] Đại lý thuế (nếu có) :..................................................................................... [13] Mã số thuế: ............................................................................................. [14] Địa chỉ: ................................................................................................... [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................. [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................   .......... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/LPTB, Mẫu số 01/LPTB theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo