Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCA. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): [05] Mã số thuế (nếu có): [06] Địa chỉ: [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Đại lý thuế (nếu có) :..................................................................................... [13] Mã số thuế: ............................................................................................. [14] Địa chỉ: ................................................................................................... [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................. [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:..........................................ngày .................................................   ......... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156 / 2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/LPTB, Mẫu số 02/LPTB theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo