Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/11/2014 3 phút đọc
Theo nguyên tắc giá gốc, nguyên giá của TSCĐ không được thay đổi kể từ khi được xác định và ghi sổ. Vậy, Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp nào? Đại lý thuế Công Minh qua bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn

a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phương pháp xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

Phương pháp xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo