Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/12/2015 4 phút đọc

Khi người lao động về hưu thì và đủ điều kiện hưởng lương hưu thì số tiền mà người lao động nhận được sẽ được tính như thế nào? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động như sau:

Công thức tính lương hưu cho người lao động

Cách tính lương hưu cho người lao động như sau: Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động Lương hưu = Tiền lương tiền công bình quân đóng BHXH * Tỷ lệ được hưởng lương hưu

Trong đó: Tỷ lệ tiền lương hưu: 45% (tương ứng với 15 năm đóng BHXH,) cộng thêm 2%/năm tiếp theo đối với nam và 3%/năm tiếp theo đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Tiền lương tiền công bình quân đóng BHXH: mức bình quân tiền lương tiền công bình quân của thời gian tham giam đóng bảo

Thời điểm tham gia bảo hiểm Tiền lương do NN quy đinh Tiền lương do người SD lao động quy định Tiền lương do NN và người SD lao động quy định
Trước ngày 1/1/1995: 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. toàn bộ thời giao lao động 5 năm cuối trước khi nghỉ nhà nước + thời gian lao động ngoài
Từ1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu; toàn bộ thời giao lao động 6 năm cuối trước khi nghỉ nhà nước + thời gian lao động ngoài
Từ1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. toàn bộ thời giao lao động 8 năm cuối trước khi nghỉ nhà nước + thời gian lao động ngoài
Từ ngày 1/1/2007 trở đi: 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; toàn bộ thời giao lao động 10 năm cuối trước khi nghỉ nhà nước + thời gian lao động ngoài

Mời các bạn xem chi tiết thêm:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân

Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân, phu quân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo