Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/12/2015 5 phút đọc

Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm hoặc di dời sang nước ngoài để định cư và không tiếp tục đóng bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động được tính như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối cho người lao động

  • Người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chua đủ số năm đóng bảo hiểm theo quy định hoặc trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tiếp tục thời gian bảo hiểm
  • Người ra nước ngoài để định cư;
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại khoản 2, Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

"a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo