Một số điểm cần lưu ý khi đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/02/2015 7 phút đọc
Nhiều người lao động không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, do không hiểu quy định về thời gian đăng ký và điều kiện khấu trừ khi quyết toán.

Những cá nhân cuối năm chưa nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì có được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không? Thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là khi nào? Những người nộp thuế có chung người phụ thuộc thì giảm trừ như thế nào? Đây là những câu hỏi khiến nhiều bạn băn khoăn trong mùa quyết toán năm nay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cùng các bạn về vấn đề này

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.”

Căn cứ theo quy định trên thì có một số điểm lưu ý sau:

- Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Người nộp thuế chưa có mã số thuế thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc.

- Trong năm tính thuế nếu người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh thì được giảm trừ gia cảnh kể từ khi đăng ký.

- Nếu người phụ thuộc chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế thì khi quyết toán thuế, được giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng đăng ký nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh. Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

+ Đối với người phụ thuộc là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là trước khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN.

+ Đối với người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội... thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.

- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Nếu nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định phạt về chậm nộp đóng bảo hiểm bắt buộc

Quy định phạt về chậm nộp đóng bảo hiểm bắt buộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo