Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 3 phút đọc

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế TNCN cho những cá nhân có ủy quyền theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân." Do vậy doanh nghiệp phải quyết toán thuế TNCN cho người lao động. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sự thay đổi. Doanh nghiệp khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN thay cho tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. mau-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn Tải tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN tại đây.  

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Có được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu

Có được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo