Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/09/2015 5 phút đọc

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4009/TCT-CS trả lời ục thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT.Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4009/TCT-CS

Nội dung Công văn 4009/TCT-CS

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2084/CT-TTHT ngày 27/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất...” Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chinh nêu trên hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau: ......

“1. Có hoá đơn giá tri gia tăng họp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

về việc khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu, tặng, ngày 28/10/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 15628/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Hiệp Hòa.

Từ ngày 26/10/2015, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khấu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn số 15268/BTC-CST ngày 28/10/2014 của Bộ Tài chính, trường họp tháng 8/2014, Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên nhập khẩu 02 ô tô Toyota Sienna do Công ty Pham Handel tại Đức tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, nếu việc nhập khẩu phù hợp quy định của pháp luật, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và Công ty dùng 02 ô tô này làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Tải công văn Công văn 4009/TCT-CS

Tải công văn Công văn 4009/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo