Mẫu số 02/TB-MST-NPT-Thông báo mã số thuế người phụ thuộc

haivtca Tác giả haivtca 05/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/TB-MST-NPT-Thông báo mã số thuế người phụ thuộc, kèm theo Thông tư 92/2015-TT/BTC của Bộ tài chính ban hành. Tải Mẫu số 02/TB-MST-NPT-Thông báo mã số thuế người phụ thuộc tại đây
Mẫu số: 02/TB-MST-NPT
Mẫu số: 02/TB-MST-NPT
Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN-Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN-Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN-Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN-Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo