Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

haivtca Tác giả haivtca 05/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02-1/BK-QTT-TN-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN. Trích dẫn: Căn cứ vào Tiết b.2.1, Điểm 1.b, Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau: " Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau: – Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc." Tải Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN-Giảm trừ gia cảnh tại đây
02-1/BK-QTT-TNCN
02-1/BK-QTT-TNCN
Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo