Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

haivtca Tác giả haivtca 25/07/2015 2 phút đọc

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN. Tờ khai Quyết toán thuế TNCN thay đổi thành mẫu 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do đó biểu mẫu phụ lục đi kèm tờ khai Quyết toán TNCN cũng có sự thay đổi. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN để kê chi tiết cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo Biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-TNCN được thay thế bằng mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN
Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN tại đây
Từ khóa: Mẫu bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN  

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Bài viết tiếp theo

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo