Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 3 phút đọc

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm và cơ quan đại lý thu phải trực tiếp theo dõi và thu tiền bảo hiểm của người tham gia. Hàng tháng, Phòng quản lý thu của cơ quan bảo hiểm phải lập một bản danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế đến hạn phải đóng theo mẫu D08a-TS ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH gửi đến đại lý thu trước 30 ngày khi đến hạn phải đóng các khoản bảo hiểm. Đại lý thu hàng tháng nhận danh sách người tham gia BHXH tự nguyện và danh sách người tham gia BHYT đến hạn phải đóng (Mẫu D08a-TS) do cơ quan BHXH gửi đến để thông báo và vận động người tham gia tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT
Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT
Tải Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại đây.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo