Mẫu 04/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-5/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 04/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú :
  • Chỉ tiêu tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg) được tổng hợp từ số thuế phải nộp của tất cả các lô đất chịu thuế SD ĐNN trong địa phương cấp xã do chi cục thuế quản lý, bao gồm cả số thuế bổ sung tính trên diện tích vượt hạn mức.
  • Trường hợp người nộp thuế đề nghị được xem chi tiết cách tính ra số thuế phải nộp thì cơ quan thuế in biểu tổng hợp số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
  • SDĐNN: sử dụng đất nông nghiệp.
Các bạn có thể tải về: Mẫu 04/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/SDNN, Mẫu số 04/SDNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 03/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo