Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • 1. Thuế tính bằng thóc ([25] = [21] x [24]); Nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.
  • 2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: nếu được miễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % được giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.
Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/SDNN, Mẫu số 01/SDNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo