Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • 1. Thuế tính bằng thóc ([25] = [21] x [24]); Nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.
  • 2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: nếu được miễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % được giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.
Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/SDNN, Mẫu số 01/SDNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo