Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/08/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:- Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.- Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài.Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/NTNN, Mẫu số 02/NTNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo