Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/08/2015 6 phút đọc

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thay thế luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 và có sự thay đổi về đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên sự thay đổi có những chi tiết người lao động không đồng tình do đó Quốc hội có những thay đổi điều kiện hưởng tại Nghị quyết 93/2015/QH13.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội
Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 60 quy định bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; b) Ra nước ngoài để định cư; c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Theo như quy định trên thì người lao động nếu chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm hoặc chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, hoặc các trường hợp như bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ có ít cá nhân được hưởng trong thời gian người lao động ở độ tuổi lao động. Nếu người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội nữa muốn rút bảo hiểm xã hội một lần phải chờ đến thời gian người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mới được rút bảo hiểm xã hội điều đó có thể sẽ có ảnh hưởng tới người lao động.

Do đó Nghị quyết số 93/2015/QH13 tại Điều 1 quy định như sau:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy: Ngoài các trường hợp nếu trên thì người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc các đối tượng sau:

- Người lao đông tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Mời các bạn xem Khoản trợ cấp mất việc cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo