Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC [04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….……………........................ [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………..………….............................................................................. [07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .................................................... [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ...................... [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………..................................................... [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. [15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ...................................................... [17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:............................................ Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 05/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/KK-TNCN, Mẫu số 05/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 05-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 05-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo