Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..…….
  • Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ................................................................................................................. ;
  • Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………... .................................................................................................................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
  • Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………... .................................................................................................................................... và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.
Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ................................................................................(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Các bạn có thể download: Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04 - 2/TNCN, Mẫu 04 - 2/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo