Mẫu 02/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC1. Người nộp thuế [04] Tên tổ chức:............................ [05] Mã số thuế:.............................. [06] Địa chỉ nhận thông báo thuế: ............................
 • [06.1] Tổ/thôn:............................ [06.2] Phường/xã/thị trấn:............................
 • [06.3] Quận/huyện: ............................[06.4] Tỉnh/Thành phố:............................
[07] Điện thoại: ............................[08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): ............................ [09] Tên tổ chức: ............................ 2. Đại lý thuế (nếu có) [10] Mã số thuế:............................ [11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: ............................
 • [11.1] Phường/xã/thị trấn:............................
 • [11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố:............................
 • [11.4] Điện thoại: ............................[11.5] Fax:............................ [11.6] Email:................
 • [11.7] Hợp đồng đại lý thuế : Số: Ngày .../.../.....
3. Thửa đất chịu thuế [12] Địa chỉ:............................ [13] Tổ/Thôn: ............................ [14] Phường/xã/thị trấn: ............................[15] Quận/huyện: ............................[16] Tỉnh/Thành phố: ........................... [17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số: ............................[17.1] Ngày cấp:............................
 • [17.2] Thửa đất số:............................ [17.3] Tờ bản đồ số:............................ [17.4] Diện tích:............................
 • [17.5] Mục đích sử dụng: ............................
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế: ............................ 5. Căn cứ tính thuế: [19] Diện tích đất thực tế sử dụng: ............................ [20] Thông tin xác định giá đất: ............................
 • [20.1] Loại đất: ............................
 • [20.2] Tên đường/vùng: ............................
 • [20.3] Đoạn đường/khu vực: ............................
 • [20.4] Loại đường: [20.5] Vị trí/hạng:............................
 • [20.6] Giá đất: [20.7] Hệ số (đường/hẻm):............................
 • [20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): ............................
.... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TK-SDDPNN, Mẫu số 02/TK-SDDPNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 01/TK-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo