Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC1. Người nộp thuế:
 • Họ và tên: ..................................................................................................................................................
 • Mã số thuế (nếu có): .......................ngày cấp: ......../......../........đối với trường hợp cấp MST mới)
 • Địa chỉ nhận thông báo: ........................................................................................................................
2. Tên Đại lý thuế (nếu có): ....................................................................................................................
 • Mã số thuế: ............................................................................................................................................
 • Địa chỉ nhận thông báo: ......................................................................................................................
3. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................... 4. Vị trí thửa đất chịu thuế:
 • 4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: .....................................
 • 4.2. Tên đường/vùng: ...................................................................................................................
 • 4.3. Đoạn đường/khu vực: ............................................................................................................
 • 4.4. Loại đường: ......................................... 4.5. Vị trí/hạng: ...............................................
 • 4.6. Hệ số (đường/hẻm): ............................ 4.7. Giá 1 m2 đất: ............................................
5. Diện tích chịu thuế: .............................................. 5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: .... 6. Hạn mức: …………..………….. 7. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó:
 • 7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ……..
 • 7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm:…………
 • 7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích:…………..
8. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần 2) Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTCSố tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ……………………... đồng. 9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ……../…..…/……… 10. Địa điểm nộp thuế: ............................................................................................................................... Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ........................................................................................... ...(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. ... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TB-SDDPNN, Mẫu số 01/TB-SDDPNN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 03/TKTH-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03/TKTH-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo