Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • GTGT: giá trị gia tăng
  • HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh.
Các bạn có thể download: Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01- 4A/GTGT, Mẫu số 01- 4A/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01-3/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-3/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo