Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): ………………… Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***): ............................ Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****): ............................ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. Ghi chú:
  • (*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dich vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%- mẫu số 01-3/GTGT
  • (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.
  • (***) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
  • (****) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
Các bạn có thể dowload: Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo