Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • (*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
  • (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4
  • (***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4
    • GTGT: giá trị gia tăng.
    • SXKD: sản xuất kinh doanh.
    • HHDV: hàng hóa dịch vụ.
Các bạn có thể download: Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/GTGT, Mẫu số 01-2/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo